ГРИЖА ЗА ВАШАТА САЙДИНГ ОБЛИЦОВКА

 

Винилов сайдинг е една от най-издържливите системи за фасадна облицовка предлагани на пазара за последните десетилетия. Поддръжката е изключително лесна и в повечето случаи валежите от дъжд са достатъчни за нормална поддръжка на фасадите да бъдат чисти. Но, ако фасадите имат нужда от допълнително почистване, ние препоръчваме следните процедури. Специално внимание би трябвало да обърнете на места като: под стрехи, веранди, сенници и други навеси, при които естественото обливане с дъждовна вода е ограничено.

 

1. При умерено атмосферно замърсяване - препоръчваме измиване с мека четка и струя вода от градински маркуч или водоструйка(с разпръсната струя до 40C).

 

2. При силно атмосферно замърсяване - почиства се по начина описан по-горе, като прибавите разтвор от:

- 100мл. перилен препарат 

- 100мл. обезмаслител

- 5 л. вода

 

3. При повърхности замърсени с черни петна - подобни петна е възможно да се образуват на всички видове строителни материали. Отстраняването им от сайдинга става със стандартния разтвор за почистване, към който се прибавя избелващ препарат.

- 100мл. перилен препарат

- 100мл. обезмаслител 

- 30 мл. избелващ препарат- натриев хипохлорид (или белина)

- 5 л. вода

 

4. Замърсявания от катран и други подобни вещества - използва се  минерален спирт, като третирате директно върху замърсения участък. Веднага след почистване изплакнете обилно мястото с вода.

ВНИМАНИЕ


- Не превишавайте препоръчаните концентрации на почистващите препарати. Ако го направите, това може да доведе до увреждане на повърхността на материалите.

- Избягвайте контакт на кожата и очите с разтвора и винаги спазвайте инструкциите на производителя за употреба на почистващите препарати и разтвори.

- Избягвайте почистващи препарати с абразивни частици, както и силни разтворители.

- Винаги тествайте почистващите препарати на незабележимо място, преди да почиствате големи повърхности.