Специлна селекция камък от Foundry Stone Collection USA

 


Имитация на ръчно селектиран камък от различни местности в цяла Америка. 

Матриците за формуване на специалните ПВЦ профили са създадени от подбрани парчета истински камък. The Foundry stone collection предлагат някоко разновидности, с автентични топли цветове на ръчно дялан камък и тухли, пресъздавайки реалните форми до най-дребния детайл.

Специалната селекция камък са: stacked stone (подреден ситен камък);brick(дялана тухла) и limestone(варовик)

 

stackedstone1   brick   limestone 1